Порядок проведення розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі

1) проводити розрахункові операції на повну суму надання послуги через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (надалі РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

! штраф (відповідно до Закону України від 06.07.1995р.  № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг")

У разі встановлення в ході перевірки факту проведення розрахункових операцій з використанням РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи або через незареєстровані розрахункові книжки за кожне  вчинене порушення штраф - у п'ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, послуг

 

2) видавати особі, яка отримує послугу або відмовляється від неї, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

 !штраф за не роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки штраф -  у п'ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, послуг

 

3) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

!штраф - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700)- у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування.

 

4) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

!штраф - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) за кожен незбереженний фіскальний звітній чек який був вклеєний в книгу КОРО (та у п'ятикратному розмірі суми реалізації за цій період –так трактує податкова)

 

5) щоденно друкувати на РРО  фіскальні звітні чеки (Z звіти) і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій на протязі 3-х років;

! штраф- двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його не зберігання, п'ятикратний розмір вартості проведених через РРО послуг;

 

6) друкувати на реєстраторах розрахункових операцій контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

!штраф - десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) - у разі якщо контрольну стрічку не надруковано на РРО або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років;

 

7) проводити розрахункові операції через РРО  з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін послуг та обліку їх кількості;

! штраф- у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.)- у разі проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування та ціни послуг та обліку їх кількості

 

8) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня

!Штраф -за невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті штраф у п’ятикратному розмірі суми неспівпадання ;

 

9) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування (в нашому випадку один раз на місяць про що робиться відмітка сервісного центру в розділі 4 КОРО) , ремонтувати РРО  через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку (у разі виходу з ладу РРО сервісний центр повинен забезпечити відновлення його роботи протягом 72 годин), сервісний центр повинен забезпечити періодичне переопломбування РРО (один раз на рік, якщо РРО не ремонтувався);

!штраф - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) у разі використання РРО в неналежному стані (без ТО, без своєчасного опломбування 1-раз на рік якщо не було ремонту).