Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій (КОРО) і розрахункових книжок 

Розділ 1.

 1. КОРО реєструється на кожний реєстратор розрахункових операцій (РРО).
 2. КОРО повинна бути прошнурована, послідовно пронумеровані сторінки, встановлений на неї засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю, зареєстрована в ДПІ;
 3. На титульній сторінці КОРО містять дані про суб’єкта господарювання (назва та адреса відділення, назва підприємства, ідентифікаційний код), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення);
 4. У відділенні (у місці проведення розрахункових операцій) мають зберігатися довідки про реєстрацію касового апарату та книг обліку розрахункових операцій. А також протягом трьох років КОРО та контрольні стрічки.
 5. Перед початком використання КОРО слід зазначити на її титульній сторінці дату початку використання. Записи в книзі слід виконувати кульковою ручкою.
 6. Використання КОРО, зареєстрованої на РРО, передбачає:

- наявність КОРО на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО;

 - підклеювання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

 - щоденне виконання записів про рух готівки та суми розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від покупців (клієнтів), та дані за сумами, виданими покупцям (клієнтам), записуються окремо;

 

Розділ 2. Облік руху готівки та сум розрахунків

 

 

Дата

 

Номер Z-звіту (номер розрахункової книжки)

 

Сума готівки

 

Сума розрахунків

 

Сума ПДВ

 

Видано при поверненні товару

 

службове внесення

 

службова видача

 

загальна

 

за ставкою ПДВ

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 1. Z звіту, або дата коли проводились розрахунки за розрахунковими квитанціями
 2. Номер Z звіту, або номер розрахункової книжки якщо проводились розрахунки за розрахунковими квитанціями.
 3. Залишок готівки на початок дня + службове внесення за день
 4. Загальна сума службДата ового вилучення згідно звіту
 5. Загальний оборот згідно Z звіту (готівка + безготівка (термінал) однією сумою)
 6. Оборот по податках (у разі надання послуг чи реалізації товарів, що підлягають оподаткуванню ПДВ)
 7. Суми податків (* послуги з охорони здоров’я звільненні від оподаткування ПДВ)
 8. Сума повернення загальна (готівкова та безготівка(термінал) однією сумою)

 

У разі роздрукування на РРО протягом робочого дня декількох фіскальних звітних чеків усі вони підклеюються у відповідній КОРО, записи в розділі 2 КОРО робляться за кожним фіскальним звітним чеком окремо. На бажання у графах 5 - 8 розділу 2 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, можна вводити додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми ПДВ та виданих при поверненні товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі книги можна виконувати додаткові записи, де підсумовуються дані за розрахунками за день чи за місяць.

Виправлення помилок в книзі ОРО робляться коректурним методом, тобто хибний текст або цифри потрібно закреслити однією рискою, а над ним написати правильний та зробити запис «Виправлено» і поставити підпис.

!Штраф за невірний та несвоєчасний запис в КОРО в п’ятикратному розмірі невідображеної суми розрахунків.

 

Розділ 3. Облік розрахункових квитанцій

У розділі 3 КОРО, обліковуються розрахункові квитанції, використані під час відключення електроенергії або в період ремонту РРО. Графи 1 - 5 заповнюються до початку використання розрахункової книжки, графи 6 - 8 - до початку реєстрації розрахункових операцій за допомогою РРО після відновлення постачання електроенергії чи встановлення РРО після ремонту.

Якщо початок та закінчення одного циклу використання розрахункової книжки при відключенні електроенергії чи на період ремонту РРО припадають на різні робочі дні, то за кожний робочий день у розділі 3 КОРО на РРО здійснюються окремі записи, при цьому графи 1 - 2 заповнюються тільки в перший, а графа 8 - тільки в останній день одного циклу використання розрахункової книжки.

Крім того, на підставі даних розрахункових квитанцій щоденно здійснюються записи в розділі 2; до запису за перший день слід включити дані про відповідні суми (графи 3 - 8) за контрольною стрічкою з початку робочого дня до моменту виходу з ладу РРО або відключення електроенергії. У записі за даними фіскального звітного чека, роздрукованого після відновлення роботи на РРО, необхідно зазначити, за які попередні дати підсумовані дані в цьому фіскальному чеку.

Розділ 4. Облік ремонтів, робіт з технічного обслуговування, а також перевірок конструкції та програмного забезпечення РРО

У розділі 4 КОРО, обліковуються ремонти, роботи з технічного обслуговування, а також перевірки конструкції та програмного забезпечення РРО. Графи 1 - 5 заповнює особа, що здійснює ремонт, технічне обслуговування або перевірку, графи 6 та 7 - працівник підприємства після відновлення працездатності РРО. У разі виходу РРО з ладу графи 1 та 2 заповнює працівник СГ безпосередньо після виходу РРО з ладу. При потребі до розділу 4 книги ОРО може вноситися додаткова інформація.

По закінченні використання КОРО на її титульній сторінці необхідно зазначити дату закінчення. На останній сторінці КОРО підклеюються акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку. Забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок та контрольних стрічок протягом трьох років після їх закінчення.

!штраф - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) за кожен не збережений фіскальний звітній чек, який був вклеєний в КОРО (та у п'ятикратному розмірі суми реалізації за цей період).