Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) (ХС-ЛПДНЩ)