Холестерни ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) (ХС-ЛПНЩ)