Урогенітальні інфекції

Імуногістохімія (ІГХ) - один з найсучасніших методів діагностики. Цей метод дозволяє встановити наявність та внутрішньоклітичну локалізацію білків, які є продуктом транскрипції різноманітних генів, тому кореляція між імуногістохімічним і генетичним методами дослідження дуже висока.

На теперішний час ІГХ дозволяє уточнити гістогенез пухлини (з яких клітин вона походить), прогнозувати поведінку пухлини в подальшому, тобто ступінь її злоякісності, а також чутливість до деяких методів лікування. Тому, цей метод входить у міжнародний стандарт діагностики цілого ряду онкологічних захворювань